Reader Comments

Comment

by Aron Purrington (2013-10-28)


Opracowanie procedur dla potrzeb laboratorium badawczego w zakresie maszyn do siewu, nawożenia i ochrony roślin geodeta Katowice Opracowano trzy procedury badawcze dla potrzeb akredytowanego laboratorium badawczego maszyn rolniczych, wykorzystane w trakcie badań certyfikacyjnych na znak bezpieczeństwa. Procedury dotyczą specjalistycznych badań sprzętu do siewu, nawożenia i ochrony roślin.