Reader Comments

Comment

by Gene Ahsing (2013-10-27)


Komunikacja życia politycznego geodeta Milicz Kategorie teoretyczne i ich przewartościowania. Opracowano 50 haseł do encyklopedii polityki, tj. afiliacja, agregacja interesu, agresja, aksjomat polityczny, aktor polityczny, aktywność polityczna, alienacja, analiza polityczna, antropologia polityczna, autarchia, badania empiryczne, behewioryzm, biografistyka polityczna, cele polityczne, cezaryzm, cybernetyka społeczna, decyzjonizm, dedukcjonizm, depolityzacja, deprywacja, derywacja polityczna, dychotomia polityczna, dyfuzja, emancypacja polityczna, etologia polityczna, etyka polityczna, falsyfikacja, filibuster, fragmentaryzm polityczny, gra polityczna, historyzm, holizm, idealizacja, indukcjonizm, instauracja, instrumentalizm, inżynieria polityczna, irracja polityczna, izokracja, izolacjonizm, konspiracja, nomokracja, operacjonalizacja, panelowe studium, paradygmat, partyjna afiliacja, poliarchia, postindustrializm, progresywizm, racjonalność polityczna, równość społeczna, rytualizm polityczny, rytualne wybory, tłum, tradycjonalizm, trend polityczny, wolność polityczna, zależności teoria, zgody teorie.