Reader Comments

Comment

by Gene Ahsing (2013-10-27)

Komunikacja życia politycznego geodeta Milicz Kategorie teoretyczne i ich przewartościowania. Opracowano 50 haseł do encyklopedii polityki, tj. afiliacja, agregacja interesu, agresja, aksjomat... Read more

Comment

by Aron Purrington (2013-10-30)

Zbadanie efektów rekultywacyjnego zastosowania kompostu z Radiowa oraz opracowanie wytycznych stosowania tego kompostu w rekultywacji terenów wysypiskowych i w budownictwie ziemnym geodeta Piotrków... Read more