Reader Comments

Comment

by Aron Purrington (2013-10-30)


Zbadanie efektów rekultywacyjnego zastosowania kompostu z Radiowa oraz opracowanie wytycznych stosowania tego kompostu w rekultywacji terenów wysypiskowych i w budownictwie ziemnym geodeta Piotrków Trybunalski Omówiono: 1) właściwości kompostu z Radiowa; 2) stan szaty roślinnej na rekultywowanych powierzchniach wysypisk w Radiowie i Łubnej; 3) efektywność zastosowania kompostu do zazieleniania skarp i nasypów ziemnych; 4) optymalizację proporcji kompostu i ziemi mineralnej w rekultywacyjnej warstwie gruntu; 5) wytyczne stosowania kompostu z Radiowa.Wytyczne stosowania kompostu są przeznaczone dla odbiorców produktu Kompostowni Dano w Radiowie, w tym głównie dla Przedsiębiorstwa Oczyszczania Miasta w Warszawie oraz dla projektantów i wykonawców terenów składowania odpadów komunalnych. Opracowanie ma służyć także użytkownikom kompostu z odpadów komunalnych innych miast.