Reader Comments

Comment

by Jesse Viney (2013-10-30)

Metafory i pojęcia: reprezentacje wiedzy w edukacji i w procesie konstruowania tożsamości geodeta Bydgoszcz Przeprowadzono 20 wywiadów ze studentami i 17 z pracownikami UG na temat rozumienia wiedzy,... Read more

Comment

by Alex Sanchez (2015-08-04)