Reader Comments

Comment

by Jesse Viney (2013-10-30)


Metafory i pojęcia: reprezentacje wiedzy w edukacji i w procesie konstruowania tożsamości geodeta Bydgoszcz Przeprowadzono 20 wywiadów ze studentami i 17 z pracownikami UG na temat rozumienia wiedzy, uczenia się i nauczania. Analogiczne wywiady przeprowadzili szwedzcy partnerzy w Uniwersytecie w Linkoping. Dokonano analizy fenomenograficznej wypowiedzi respondentów, co doprowadziło do stworzenia map reprezentacji badanych kategorii w polskiej próbie. Odbyło się jedno seminarium z partnerami szwedzkimi, w trakcie którego dokonano wstępnej analizy porównawczej materiału w zakresie kategorii "wiedza" i "uczenie się" . Odbyło się też jedno seminarium teoretyczne z partnerami z Danii na temat znaczenia reprezentacji pojęciowych w procesie konstruowania tożsamości.