User Profile

Aron Purrington

Bio Statement Charakterystyka czynników wzrostowych syntetyzowanych przez komórki mięsaka szczurzego (XC) geodeta Wrocław Celem pracy było opracowanie wydajnej metody izolowania, charakterystyka chemiczna i ocena aktywności biologicznej czynników produkowanych przez komórki XC. W trakcie realizacji tematu opracowano procedurę izolowania czynnika wzrostowego komórek XC (XCCGF) z płynu uwarunkowanego komórek XC metodami: chromatografii powinowactwa, chromatografii odwróconymi fazami sączenia molekularnego. Określono masę cząsteczkową, skład aminokwasowy, termo- i kwasoodporność izolowanego peptydu. Oceniano wpływ XCCGF na komórki: XC, szczurze fibroblasty REF i NRK, mysie fibroblasty BZLB 3T3, fibroblasty skóry ludzkiej (HF). Porównano aktywność mitogenną XCCGF z egzogennymi czynnikami wzrostowymi (EGF, IGFII, PDGF, TGFB i insuliną). Wykazano charakterystyczny dla czynników wzrostowych, działających przez receptory o aktywności kinezowej, hamujący wpływ skraminy na proliferację komórek XC przez XCCGF. Stwierdzono współdziałanie XCCGF z IGFII i konkurencję XCCGF z EGF w stymulacji wzrostu komórek XC. Na podstawie charakterystyki chemicznej i właściwości biologicznych zasugerowano podobieństwo XCCGF do czynnika HB-EGF.