User Profile

Jesse Viney

Bio Statement Internal Spin Structure of the Nucleon in Polarized Deep Inelastic Muon-Nucleon Scattering geodeta Szczecin Zbadano strukturę spinową nukleonu w zależnych od spinu oddziaływaniach głęboko nieelastycznych mion-nukleon. Wyznaczono funkcje struktury g1(x) dla protonu i neutronu oraz rozkłady spinowe kwarków up i down dla kwarków walencyjnych i dla kwarków morza. Stwierdzono, że kwarki walencyjne up i down są spolaryzowane przeciwnie, w około 50% , zaś morze lekkich kwarków jest niespolaryzowane. Zbadano reguły sum dla funkcji struktury g1. Stwierdzono zgodność danych z regułą Bjorkena oraz łamanie reguł Ellisa-Jaffego, co wskazuje na ujemną polaryzację kwarków dziwnych. Omówiony został nowy eksperyment, którego celem będzie wyznaczenie polaryzacji gluonów w nukleonie.