Reader Comments

Comment

by Gene Ahsing (2013-10-27)


Problemy stosowania w budowie pojazdów szynowych materiałów lekkich geodeta Jarosław Celem pracy było wytypowanie do budowy elementów pojazdów szynowych odpowiednich materiałów konstrukcyjnych o niskiej masie właściwej, a także omówienie problemów związanych z ich technologią i montażem. Realizacja tematu obejmowała analizę materiałów o niskiej w porównaniu ze stopami żelaza z węglem (jak dotychczas najpopularniejszy materiał konstrukcyjny w budowie taboru szynowego), masie właściwej oraz własnościach fizyko-mechanicznych, zapewniających dostateczne bezpieczeństwo i trwałość wykonanych zeń elementów pojazdów szynowych. Wytypowano dwie grupy materiałów: stopy aluminium oraz wzmocnione tworzywa sztuczne tzw. kompozyty. Stopy aluminium w porównaniu z kompozytami znalazły znacznie szersze zastosowanie w budowie taboru szynowego. Optymalną technologią stosowaną przy produkcji elementów pojazdów jest uzyskiwanie profili metodą wyciskania, opartej na własnościach plastycznych materiału. Proponowane stopy aluminium są dobrze spawalne pod warunkiem zastosowania metody MIG lub TIG. Kompozyty łączy się najczęściej stosują klejenie. Podjęte prace pozwoliły na wyciągnięcie następujących wniosków: 1) zastąpienie stopów żelaza z węglem, stopami Al, względnie kompozytami pozwala w sposób znaczący obniżyć masę pojazdu, a uzyskaną nadwyżkę energii można wykorzystać do zwiększenia prędkości jazdy lub zwiększenia ładowności składu; 2) wytypowane materiały dzięki swej odporności na korozję zmniejszają niebezpieczeństwo uszkodzeń elementów, eliminując równocześnie konieczność nakładania powłok ochronnych, co ma ogromne znaczenie z punktu widzenia ekonomicznego; 3) proponowane metody montażu zapewniają wytrzymałość złączy niewiele niższą, a w wielu przypadkach identyczną jak wytrzymałość materiału rodzimego; 4) stosowana technologia profili wyciskanych w przypadku stosowania stopów Al zapewnia konstrukcji dostateczną wytrzymałość przy najniższych kosztach wytwarzania.