Lou Weiqun, Vivian, University of Hong Kong, Hong Kong